Cập nhật kết quả các vòng tự luyện IOE 2012 - 2013

Cập nhật kết quả thi IOE xem tại đây

Khối 5 :
STT      ID               Họ và tên                                     Khối     Lớp Vòng Điểm

1 105320924 Huynh Gia Huy                                5 5/2      5        1650
2 88758263 Hồ Nguyễn Thị Minh Hà                  5 5/2      5        1644
3 105489422 Đoàn Vĩnh Lộc                                5 5/2      5        1618
4 105324995 Nguyen Thai Nhat Minh                   5 5/2      5        1467
5 105636119 Trần Gia Vọng                                 5 5.2      4        1320
6 88467370 Nguyễn Phan Phương Uyên             5 5/2      4        1314
7 105315000 Trần Gia Vọng                                 5 5.2      4        1294
8 105551462 Phạm Thị Thanh Mai                        5 Nam 2     4        1232
9 105494253 Nguyễn Thị Minh Châu                    5 5/2      4        1220
10 105575869 Vo Thanh Thuy My                          5 5/2      4        1149
11 105553599 Nguyễn Hoàng Oanh                        5       4        1077
12 105130519 Nguyễn Minh Luân                           5 5/2       4       1062
13 104371209        pham thanh trai                                 5 5/1       3         990
14 105130011 Nguyễn Lan Hoài Nguyên                 5 5/4       3 873
15 105015624 Doan Ngoc Triet                               5 5/1       3 809
16 105011300 doan ngoc triet                                  5 5/1       3 775
17 105646494 Nguyễn Lam Hoài Nguyên                5 5/4       2 598
18 90515183 nguyen thi kim chi                              5 5/4       1 277


Khối 4 :

1 105439339 Phan Thai Duong                               4 4\2       5 1637
2 105426764 Võ Ngọc Quỳnh Anh                          4 4/2       5 1587
3 105547066 nguyen ngoc ngan                              4 4/2       5 1574
4 92096560 lethanhduyan                                      4 42       5 1561
5 105488796 Nguyen Thai Nhat Linh                      4 4/2       5 1538
6 105073425 Phùng Diễm Quỳnh                            4 4/3       5 1489
7 105115864 phạm phương thảo                             4 4/3       5 1400
8 105552207 Hoang Ngoc My Linh                        4 4/2       4 1298
9 105379739 Lê Vinh Hiển                                     4 4/1       4 1254
10 105543574 nguyen ngoc ngan                               4 4/2       4 1231
11 105258827 chau vo tu nhu                                    4 4\2       4 1147
12 105484415 Lê Trần Diệu Tú                                 4 B?n 2     3      968
13 104996214 Lai Trinh Hoang Anh                           4 3/7       3      961
14 105063671 Tran Le Tran                                       4 4/3       3      958
15 105123341 tran le tran                                          4 4/3       3      884
16 105143910 pham phuong thao                               4 4/3       3      811
17 105538176 Nguyễn Phan Quỳnh Huơng                 4 4/2       2      637
18 92392814 nguyen ngoc bao tran                           4 4/1       2      624
19 105606678 chau vo tu nhu                                     4 4\2       2      598
20 105259007 Nguyen Thi Thanh Thao                      4 4/3       2       572
21 105258444 Lưu Thanh Thien                                 4 4/4       1       320
22 105434474 Phan Thai Duong                                 4 4\2       1       287


Khối 3 :
1 105362158 Nguyen Tan Phat                               3           3/2        4           1254
2 105364226 nguyễn ngọc hoa                                 3           32         4           1195
3 104157786 Bui Khanh Linh                                   3          3-1        4           1162
4 105557073 trinh huynh bao tran                             3          3-3        4           1120
6 105424112 nguyễn ngọc hoa                                 3           3/2        2             581
7 104746127 PHẠM BẢO NGỌC                          3           3/1        2             484
8 105363252 Lê Hoàng Phúc                                   3           3.1       1             311

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét